Vitajte na stránkach

Klubu kaktusárov Nobilis v Bratislave


Vážený návštevník, vítame ťa na stránke Klubu kaktusárov Nobilis v Bratislave!

Táto web stránka má za cieľ doplniť internetový kaktusový život o obrázky a texty z nášho klubového diania ako aj zo sveta kaktusov a sukulentov. Zároveň touto cestou chceme informovať členov a nečlenov klubu o pripravovaných a zrealizovaných akciách. Členovia nášho klubu pravidelne dostávajú aktuálne informácie o programe klubových stretnutí, ponukách semien a sukulentných rastlín, špecializovanej kaktusárskej literatúry, katusárskeho pestovateľského materiálu a samozrejme o nových objavoch z ríše kaktusov a sukulentov. Návštevníci - nečlenovia môžu požiadať o zasielanie takýchto informatívnych emailov na: anka.sro@stonline.sk

Pripomienky a návrhy radi privítame. Nech nám virtuálne internetové stretnutia vzájomne prinášajú pohodu a radosť.

Albert Škrovan
Predseda
Klub kaktusárov Nobilis v Bratislave

Najbližšia klubová schôdza: 5. apríla 2018 o 17.30 sa uskutoční v priestoroch študentského domova Družba na Botanickej ulici v Bratislave, prednáša Albert Škrovan - sever Peru 2017 (matukány)


      Akcie klubu                       Pestovanie                       Členstvo                          Kontakt