Kontakt

Vážení priatelia,

ak máte nejakú otázku týkajúcu sa kaktusov a sukulentov, kľudne sa obráťte na niektorého z členov výboru (vrátane predsedu). Sme tu na to, aby sme vám vaše otázky zodpovedali, každý z nás predsa nejako začínal a dobrá rada mu pomohla nielen pri začiatkoch kaktusárčenia.


Albert Škrovan        predseda

0905 935 490         anka.sro@stonline.sk

 

Eva Čambalová      hospodár

0915 153 190         cambalova@ruzinov.fnspba.sk

 

Pavol Mužík            knihovník

0907 179 759          pavol.mu@gmail.com


Martin Fried             člen výboru

0903 880 484          fried@rsb.sk


Radovan Benčík     člen výboru

0905 717 312          r.bencik@gmail.com

 

Klub kaktusárov Nobilis v Bratislave je po právnej stránke Občianskym združením, zaregistrovaným na MVSR. Registrácia vykonaná dňa: 3.12.1990, číslo spisu: VVS/1-900/90-3228.
IČO: 42128901, DIČ: 2022643216.

Korešpondenčná adresa: Mariánska 6, 900 31 Stupava, e-mail: anka.sro@stonline.sk